“Doktor Antalya” adlı kar amacı gütmeyen kuruluş, hem Türkiye hem de Avrupa’da yaygın olarak tanınan seçili profesyonel doktorlardan oluşan bir kulüptür. Üniversite profesörleri, devlet hastaneleri bölüm başkanları, olağanüstü cerrahi pratisyenler; hastalarımızın tedavisini yapan doktorların genel portresidir.

   Kulübümüzün üyeleri; uzun yıllara dayanan deneyime ve geniş popülariteye sahip, iş bilgisini sürekli geliştiren, uluslararası medikal kongrelere katılan, en yüksek kategorilerdeki uzmanlar.    

   Topluluğumuzun amacı; uluslararası düzeyde kaliteli sağlık hizmetleri ülkesi olarak Türkiye prestijini yükseltmek, Rusya, BDT ve tüm dünya ülkelerinden gelenlere Türkiye’de tıbbi hizmete erişim sağlamaktır.

   Doktorlarımız; öğrenmek istediğiniz tıbbi sorular konusunda danışmanlık hizmeti sunarak, yapılacak tedavi hakkında Rusça veya İngilizce dilinde tüm gerekli bilgiyi vereceklerdir.

   Danışmanlık ve sorularınıza cevap verdiğimiz için her hangi ücret alınmaz. Size verilen tedavi ücreti, şahsen geldiğinizde Antalya kliniklerinde ödenir.

   Türkiye’deki sağlık sistemi BDT ülkelerinden farklıdır; Türkiye’de sağlık hizmetlerinde kalite güvence sistemi, hekimin hastaya yapılan tedaviden kişisel sorumluluğu üstlenme ilkesine dayanmaktadır. Dolayısıyla, doktor için hastanın iyileşmesi ve çalışma ve tedavi konusundaki olumlu geri bildirimler çok önemlidir.

   Kulübümüzün tüm doktorları, tıbbi lisans ve uzmanlık alanlarında en az yedi yıl tıbbi deneyime sahipler, ve tecrübelerini geliştirmek amacıyla düzenli olarak ABD ve Avrupa ülkelerine çıkmaktadırlar. Lisans ve diplomaları «Doktorlarımız» bölümünde doktorun kişisel sayfasında görebilirsiniz.

   Modern ekipman kullanarak kaliteli ve kapsamlı tıbbi hizmetler sunuyoruz. Tedavinizin organizasyonuna yetkin ve sorumlu bir şekilde yaklaşan doktorlarımız, size en üst düzeyde tedavi vermektedir.