Kalp damar cerrahisi

Hastalıkların tedavisi hakkında yazılar:

   Günümüzde Türkiye, kardiyoloji ve kalp cerrahisi tıp dallarında tanı ve tedavi ileri yöntemlerinin kullanımı sayesinde yüksek itibar kazanan kardiyoloji ve kalp cerrahisi alanında dünya liderlerinden biridir.
   Türkiye’de kardiyocerrahi; kalp ve kan damar hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen modern bir tıp dalıdır. En gelişmiş teknolojileri ve modern ekipmanı kullanarak Türk tıbbı en yüksek standartlarda kardiyolojik yardım sağlamaktadır. Türk kardiyolog ve kalp damar cerrahları bu alanın liderleri arasındadır. En son teknolojileri kullanımıyla çok sayıda kardiyovasküler ameliyat yaparak uluslararasında haklı bir şekilde yüksek prestij kazandılar.
   Türkiye’de hastalar, kompleks teşhis muayeneleri, yüksek kaliteli tedavi ve postoperatif bakım almaktadır.
   Türkiye’de kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi, yüksek kaliteli bir sağlık hizmeti olup, optimal tedaviyi garantileyen bireysel bir yaklaşımdır.
   Doktorlarımız; en iyi kardiyologlar ve kalp damar cerrahları, uluslararası düzeyde uzmanlar, uluslararası tıp kuruluşları üyeleridir. Aşağıdaki alanlarda doktorlar ve profesörler:

  • Girişimsel kardiyoloji,
  • Kalp ritim bozuklukları (hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, miyokard enfarktüsü, aritmi, angina pektoris),
  • Kalp damarları üzerinde ameliyat, kalp kapakçıkları üzerinde ameliyatlar (aort kapak replasmanı, mitral kapak replasmanı, kalp defektleri),
  • Ameliyat sonrası rehabilitasyon,
  • Pediatrik kalp cerrahisi (doğumsal kalp hastalığı, vs.)

   Başarılı ve zamanında yapılan cerrahi müdahale, rahatsızlıkların ortaya çıkmasını önler ve hastanın hayatını kurtarır.
   Kardiyovasküler hastalıklar söz konusu olduğunda, zamanında ve doğru teşhis çok önemlidir. Türkiye’deki ultramodern kardiyolojisi, hastalığın doğru teşhisi ve yüksek kalitede tedavi yapılması sağlayacağını garanti ediyoruz.

Suni kalp ve kalp nakli
Karın veya göğüş kafesi içindeki aort damarı balonlaşması ve tedavisi
Koroner bypass cerrahisi

Dr. Ömer Bayezid’in 7 Eylül 1989 Yılında Kalp Transplantasyonuna Organ Temini İçin Yaşadığı Bir Gün

Prof. Dr. Cengiz Türkay ile röportaj

Prof. Dr. Ömer Bayezid ile röportaj