Hoş geldiniz!

   “Doktor Antalya” adlı kar amacı gütmeyen kuruluş, hem Türkiye hem de Avrupa’da yaygın olarak tanınan seçili profesyonel doktorlardan oluşan bir kulüptür. Üniversite profesörleri, devlet hastaneleri bölüm başkanları, olağanüstü cerrahi pratisyenler; hastalarımızın tedavisini yapan doktorların genel portresidir.    Kulübümüzün üyeleri; uzun yıllara dayanan deneyime ve geniş popülariteye sahip, iş bilgisini sürekli geliştiren, uluslararası medikal kongrelere