Ana atar damarı (aort), kalpten çıktıktan sonra aşağıya doğru ilerler ve bacaklara gelince ikiye ayrılır. Göğüs veya karın içerisinde ilerleyen ana atar damarının çapı anormal olarak genişleyebilir veya balonlaşabilir. Genellikle sigara içen, yüksek kolesterole sahip ve damar sertliği mevcut olan erkek kişilerde görülen bu durum “anevrizma” olarak bilinir. Normal çapı 2-2.5 cm olan bu damarın çapı 3 cm’nin üzerine çıkınca hastalık başlamış kabul edilir. 5-5.5 cm’ye ulaşınca ise tedavi edilmesi gerekmektedir.

   Karın atardamarı balonlaşması (anevrizması) ne gibi şikayetlere neden olur?

   Karın atardamarı balonlaşması hiçbir şikayete neden olmayabileceği gibi, karında atım hissi (kalbi karnında atıyormuş gibi bir his), karın ağrısı, yürümekle bacaklarda ağrı gibi şikayetlere de yol açabilir. Ender olarak hazımsızlık, ile sürekli tokluk ve dolgunluk hissine de yol açabilir.

   Karın  atardamarı balonlaşmasının (anevrizmasının) riskleri nelerdir?

Karın atardamarı balonlaşması büyümeye devam ederse en büyük riski patlama veya yırtılmasıdır. (rüptür). Böyle bir durumda hastaların bir kısmı yırtılma anında hemen kaybedilebilir. Hastaneye ulaşabilenler çok yüksek riskle ameliyat edilirler. Balonlaşmanın çapı arttıkça yırtılmanın riski de artmaktadır.

   Yırtılma

   Karın  atardamarı balonlaşmaları (anevrizmaları) nasıl teşhis edilir?

   Karın atardamarındaki balonlaşmaları görebilmenin en kolay yolarından birisi karın ultrasonografisidir. Ultrasonografi ile, balonlaşmanın yeri, büyüklüğü, pıhtı içerip içermemesi gibi durumlar hakkında bilgi sahibi olunabilir. Başka bir metod karın bilgisayarlı tomografisidir.   

   Ultrasonografiden daha detaylı bilgiler tomografi ile sağlanabilir.

   Ultrasonografi   Tomografi   Anjiografi   Tomografik anjiografi

   Karın  atardamarı balonlaşmaları (anevrizmaları)  nasıl tedavi edilir.

   Karın atardamarı balonlaşmaları açık ameliyat ile  tedavi edilebileceği gibi, ameliyatsız olarak suni damar (stent-greft) yerleştirilmesi gibi bir metodla da tedavi edilebilir. Açık ameliyat ile balonlaşan bölge çıkarılır ve yerine bir suni damar yerleştirilir. Karın atardamarı balonlaşan hastalar genellikle yaşlı ve kalp-akciğer-böbrek hastalığı da olan hastalar olduğu için, açık ameliyatlar, bazen oldukça yüksek riskli olabilmektedir. Hastaların bir kısmının da hiç ameliyat şansı olamamaktadır. İşte böyle bir durumda ameliyatsız ve anestezi gerektirmeyen stent-greft metodu gündeme gelmektedri. Bu metod “kasık atardamarı içerisinden girilerek karın içinde balonlaşmış atar damarın içerisine suni damar yerleştirilmesi işlemi (EndoVascular Anevrysm Repair) EVAR), göğüs kafesi içinde ise TEVAR olarak  bilinir.

   Karın atar damarı olan bir hastanın işlem öncesi ve başarılı bir stent-greft yerleştirilmesi sonrası anjiografik olarak aşağıda görülmektedir.

   Balonlaşmış (anevrizmatik) Karın Atardamarı         Stent-Greft ile ameliyatsız tedavi (EVAR) sonrası

   Böylelikle EVAR veya TEVAR tedavisi sonrası hastalar 2-3 gün içinde taburcu olabilmektedirler.